Loading

Leerbedrijf

Sinds 2000 zijn wij officieel gekwalificeerd SVH leerbedrijf. Op deze pagina lees je meer over ons bedrijf en onze manier van werken. Enthousiast geworden? Bekijk dan onze vacatures of neem contact met ons op.

Leerbedrijfsprofiel
1. Bedrijfstype
2. Manier van werken
3. Opleiding structuur
4. Personele situatie
5. Werving

1. Bedrijfstype
Café, Restaurant, Cafetaria, zalen, Terras

2. Manier van werken
Productiewijze: Ambachtelijk het maken van koude buffetten, het draaien en bakken van gehakt ballen. Gemechaniseerd het snijden van groente. Geautomatiseerd voorraad beheer, bestellen van artikelen bij de groothandel. Roulatie: Er wordt getracht om in een roulatie systeem zo veel mogelijk aan ieders wensen te gemoed te komen, doormiddel van een werkrooster gemaakt door de eigenaar in overleg met betrokkenen. Automatisering: PI electronic kassa systeem met hieraan gekoppeld een voorraad en facturering programma. Windows, Word 7.0, Excel 7.0. Kwaliteitsbewaking: Het werken volgens de HACCP eisen, wat inhoud, het controleren en temperaturen van binnenkomende goederen, het temperaturen tijdens en na de bereiding van bijvoorbeeld buffetten, voor het temperaturen van koelkasten, koel werk banken en diepvriezers en het registreren van al deze metingen hebben wij een volledig computergestuurd programma . Het bijhouden van brand uren frituurvet en het bijhouden van een schoonmaak werkplan.

3. Opleiding structuur
Leerjaar erkenning SVH Leerbedrijf: Horeca assistent, Fast food specialist, Kok, Gast- heer/ vrouw, Aantal leerlingen in de keuken : 2, Aantal leerlingen in de bediening : 1, Opleidingsjaar huidige leerling: 1e en 2e jaars, Kenmerken gewenste leerling: Enthousiast, creatief, goed gemotiveerd en kunnen werken in een klein team. Aantal leermeesters in de keuken : 2, in de bediening : 1.

Begeleiding door leermeester:Geeft de leerling opdracht een taak uit te voeren, indien nodig verbeterd hij/zij hem/haar en daarna bespreekt hij alles stap voor stap, hij moet geduld hebben tot de leerling alles begrijpt. Functie verdeling leerling: Wordt s’ morgens tijdens het werkoverleg besproken, indien mogelijk iets wat volgens het taken boek moet worden behandeld of zo nodig iets herhaald. Instructie tijden taken boek: 2x per week, dinsdag middag 14:30 uur en donderdag morgen 9:30 uur. Opleidingen binnen het bedrijf:Met de medewerkers wordt samen gekeken of men nog een cursus kan volgen bv: Sociale hygiëne, HACCP (voor leidinggevenden) leermeester cursus.

Motivatie voor opleidingen buiten het bedrijf: De motivatie komt in hoofdzaak niet van de medewerkers zelf maar wordt wel vanuit de leiding gestimuleerd. Leeftijdsopbouw: tussen de 17 en 50 jaar. Verhouding manlijke / vrouwelijke werknemers: 14 manlijke medewerkers 19 vrouwelijke medewerkers. Minimale leeftijd: Voor een leerling kok is dat 16 jaar en 5 mnd. Functioneringsgesprekken: Deze worden 1 of 2 x per jaar gehouden één en ander wordt schriftelijk vastgelegd. Beoordelingsgesprek: Deze worden alleen gehouden bij een eventueel slecht functioneren van een medewerker ook de uitkomsten van dit gesprek worden schriftelijk vastgelegd.

4. Personele situatie
Werkoverleg: Alle partijen worden schriftelijk via sheets /wekelijks/ dagelijks/ aan de keuken en bediening medegedeeld. Vooraf word er met de chef overlegd wie doet wat? Wie loopt welke partij of wie doet de bar. Omschrijving en verdeling aanstellingen:

Eigenaar bediening: vast 2 personen
Eigenaar Huishoud/keuken: vast 2 personen
Chef kok: vast 2 personen
Chef kok: ambulant 2 personen
Leerling kok: vast 1 persoon
Spoel machinist: ambulant 4 personen
Cafetaria medewerker: ambulant 4 personen
Bedieningsmedewerker: ambulant 13 personen
Leerling bed.medew.: ambulant 1 persoon
leerling kok: ambulant 2 personen

5. Werving
Via advertenties in regionale dagbladen, advertenties bij uitzend- en arbeidsbureau en via de leerlingenbank van het SVH of het rechtstreeks benaderen van eventuele kandidaten. De selectie geschied via sollicitatie gesprekken.